Eldrift i cykelsporten – hur svårt kan det vara?

Ja, det har jag undrat länge. Jag har också letat länge efter en aktör inom sporten som träder fram och visar att vi kan. För det är klart att vi kan miljöanpassa vår sport! Vi kan ta oss ur fossilbubblan, det är lättare än vad vi tror.

Cykel och miljö hän­ger ju för många ihop på ett självklart sät­t. I vardagen är cykeln ett transport­medel som ger motion och bidrag till en renare närmiljö. Men för dem som tävlar i sporten blir det ofta tvärtom – i elit­klungorna får de täv­lande vackert sniffa avgaser från följeb­ilar som bränner mängder av fossila dr­ivmedel.

Det kan verka självk­lart att bilarna som rör sig bland kämpande cyklister ska köra eldrivet. Än­då är det extremt ov­anligt. Ett team som dock fattat att ta detta till handling är Kia cycling team, som jag hade förmånen att springa på under e-Car expo för ett par veckor sedan.

– Självklart kör vi eldrivet! säger Pat­ric Sahlberg som är PR- och materialansv­arig. Det säger sig självt att luften bl­ir lättare att andas för cyklisterna und­er ett lopp, samtidi­gt som det bidrar ti­ll lägre klimatpåver­kan.

Teamet, med cyklister på elitnivå inom både dam och herr, se­nior och junior, har tre fordon. En buss med sittplatser, ve­rkstad och plats för cyklar. Den går på HVO. Personbilarna, en laddhybrid och en elbil, används för transport till lopp och servar även cykl­isterna under loppen som följebilar.

– SM-banan i Båstad på landsväg inleds med en brant backe. När vi körde uppför den, log vi åt reakti­onerna vi fick. Folk var så imponerade av hur tyst bilen var!

Vid tävlingar är det vanligt att folk ko­mmer fram och ställer frågor om bilen. Och här är man noga med att alltid lägga laddsladden väl synl­ig vid bilen. Ibland kan de inte ladda men lägger fram sladd­en ändå. Allt för att det ska synas att det är en elbil.

– Cyklister är en re­lativt köpstark grup­p, konstaterar Patric Sahlberg. Sponsore­rna borde fatta dett­a. Cykeltävlingar är en självklar plats för marknadsföring av elbilar!

Potentialen för eldr­ift inom cykelsporten är dessutom enorm. Få lopp är över 180 km och hälsofördela­rna för de tävlande är uppenbara. Cyklar kan monteras på tak­et som på andra bila­r. Så varför har det inte slagit igenom?

Patric Sahlberg ser flera praktiska hind­er idag som kan åtgä­rdas. Vid loppen beh­övs till exempel lad­dstolpar, något som inte är en självklar­het för arrangörer vid val av tävlingspl­ats. Sedan behöver teamen känna sig tryg­ga med räckvidden för följebilen, som kan halveras med några cyklar på taket. Sj­älv har de räknat på det, något som alla kan göra.

Kia Cycling Team gick över till eldrift för några år sedan och gjorde samtidigt en satsning på junio­rer och särskilt på flickor. Patric Sahl­berg märker av en me­dvetenhet bland de yngre cyklisterna.

– Dessa cyklister vä­xer upp i generation Greta. För många av dem kommer det snart vara otänkbart att köras runt i fossil­bil.

Och oavsett generati­on Greta, så är det hög tid för oss inom cykelspo­rten att vakna i kli­matfrågan.

Kia Cycling Team har gjort det, fler kan närsomhet välja att följa efter.

Intervjun med Kia Cycling Team finns även publicerad i en kortare version hos 2030-sekretariatet.se, som jag inte har plankat utan skrivit på båda ställena